کلینیک رویا
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

طرحواره درمانی چیست؟نوشته شده توسط در تاریخ آبان 9, 1400

طرحواره درمانی چیست؟

طرحواره درمانی چیست؟


طرحواره درمانی یک رویکرد تلفیقی است که ایده های درمان شناختی رفتاری، روانکاوی، گشتالت درمانی (Gestalt therapy) و نظریه وابستگی را ترکیب می کند. این نوع درمان تاکید رابطه ای قوی دارد. طرحواره درمانی توسط جفری ای. یانگ توسعه داده شد، در ابتدا برای حمایت از افراد مبتلا به اختلالات شخصیت، یا سایر مراجعانی که به روش های درمانی دیگر پاسخ نداده اند، استفاده شود.

در روانشناسی شناختی، طرحواره الگوی فکر ویا رفتار است. برای مثال، یک طرحواره ممکن است چارچوبی ایجاد کند، فیلتری که از طریق آن فرد جهان را درک می کند. در طرحواره درمانی، طرحواره به عنوان یک مکانیسم مقابله ناسازگار اولیه در نظر گرفته می شود، آنها الگوهایی هستند که در نتیجه برآورده نشدن نیازها در کودکی ایجاد می شوند. طرحواره درمانی از این ایده حمایت می کند که این الگوها می توانند بر افراد تا بزرگسالی نیز تأثیر بگذارند و باعث ناراحتی عاطفی و مشکلات رابطه شوند.

طرحواره های ناسازگار اولیه ممکن است به شکل خاطرات عاطفی باشند. آنها همچنین می توانند شامل احساسات فیزیکی باشند. طرحواره درمانی با هدف کمک به مراجعان برای یافتن راه هایی برای اطمینان از برآورده شدن نیازهای عاطفی خود به روشی سالم و بدون ایجاد ناراحتی است.

طرحواره درمانی

18 طرحواره ناسازگار

18 طرحواره ناسازگار در طرحواره درمانی شناسایی شده است. این موارد در پنج حوزه مختلف دسته بندی می شوند.

دامنه 1: قطع و رد

این دامنه شامل طرحواره هایی است که از شکل گیری روابط سالم جلوگیری می کند، از جمله:

رها شدگی یا بی ثباتی – این باور که دیگران شما را ترک خواهند کرد و از دست دادن اجتناب ناپذیر است

بی اعتمادی یا سوءاستفاده – این باور که دیگران نباید مورد اعتماد باشند

محرومیت عاطفی – باور به اینکه نیازهای شما هرگز برآورده نخواهد شد

نقص یا شرم – اعتقاد به اینکه شما ناقص هستید و طرد خواهید شد

انزوای اجتماعی یا بیگانگی – احساس فراگیر تنهایی

دامنه 2: اختلال در استقلال و عملکرد

این دامنه شامل طرحواره هایی است که حفظ احساس قوی از خود و عملکرد مناسب در جهان را دشوار می کند، از جمله:

وابستگی یا بی کفایتی – باور به اینکه قادر به تصمیم گیری خود نیستید و باید به دیگران تکیه کنید.

آسیب پذیری – این احساس که دنیا مکانی خطرناک است و چالش ها بر شما غلبه خواهند کرد

درهم تنیدگی یا خود توسعه نیافته – این احساس که شما یک احساس تعریف شده از خود ندارید، جدا از دیگران

شکست – انتظار شکست شما

دامنه 3: محدودیت های مختل شده

این دامنه شامل طرحواره هایی است که بر خودکنترلی، مرزها و محدودیت ها تأثیر می گذارد، از جمله:

استحقاق یا بزرگواری – داشتن این حس قوی که شما خاص و بهتر از دیگران هستید

خودکنترلی و یا خود انضباطی ناکافی – باور اینکه نمی توانید در فرآیند دستیابی به اهداف خود با فعالیت های خسته کننده، تکراری یا ناامیدکننده شرکت کنید.

دامنه 4: جهت گیری دیگر

این دامنه شامل طرحواره هایی است که افراد را ترغیب می کند تا نیازهای دیگران را بر نیازهای خود ترجیح دهند، از جمله:

انقیاد – این باور که شما باید به دلیل ترس از طرد شدن یا تنبیه تسلیم دیگران شوید

از خود گذشتگی – اعتقاد به اینکه باید نیازهای خود را برای نیازهای دیگران رها کنید

تایید-جستجوی/تشخیص-جستجوی – این باور که تایید و به رسمیت شناختن بسیار مهمتر از صادق بودن با خودتان است.

حوزه 5: مراقبت بیش از حد و بازداری

این حوزه شامل طرحواره هایی است که اجتناب از شکست و تشویق هوشیاری و پایبندی به قوانین، بی توجهی به خواسته ها یا احساسات را در اولویت قرار می دهند، از جمله:

منفی گرایی/بدبینی – این باور که نکات منفی بسیار بیشتر از مثبت ها در زندگی است و امید کمی به آینده

بازداری عاطفی – این باور که باید بیان عاطفی خود را کنترل کنید وگرنه ممکن است دیگران شما را طرد کنند

استانداردهای بی امان – این باور که شما باید همیشه بهترین و کمال گرا باشید

تنبیه بودن – اعتقاد به اینکه افراد باید به سختی برای اشتباهاتشان مجازات شوند

طرحواره ناسازگار

حالت های طرحواره

حالت های طرحواره حالت های ذهنی هستند که هر کس هر از گاهی آن را تجربه می کند. حالت طرحواره زمانی فعال می شود که موقعیتی طرحواره ها یا سبک های مقابله ای فرد را تحریک کند. در یک فرد سالم، این حالت های طرحواره معمولاً می توانند آرام شوند، انعطاف پذیر هستند و قابل تغییر هستند. محققان طرحواره درمانی ده حالت طرحواره مختلف را شناسایی کردند که به چهار دسته تقسیم می شوند: حالت های کودک، حالت های مقابله ناکارآمد، حالت های والد ناکارآمد و حالت بزرگسال سالم.

حالت های کودک

کودک آسیب پذیر: احساس تنهایی، انزوا، غمگین، درک نادرست، حمایت نشده، نقص، محروم، غرق شده، بی کفایت، به خود شک دارد، نیازمند، درمانده، ناامید، ترسیده، مضطرب، نگران، قربانی، بی ارزش، مورد بی مهری، دوست داشتنی نبوده، گمشده، بی جهت، ضعیف، شکست خورده، ستمدیده، ناتوان، کنار گذاشته شده، طرد شده، بدبین.

کودک عصبانی: به دلیل برآورده نشدن نیازهای اصلی عاطفی (یا فیزیکی) کودک آسیب پذیر، به شدت احساس عصبانیت، خشم، عصبانیت، ناامیدی، بی حوصلگی می کند.

کودک تکانشی/بی انضباط: بر اساس خواسته ها یا انگیزه های غیر اصلی به شیوه ای خودخواهانه یا کنترل نشده عمل می کند تا راه خود را طی کند و اغلب در به تاخیر انداختن ارضای کوتاه مدت مشکل دارد. اغلب زمانی که این خواسته ها یا انگیزه های غیر اصلی برآورده نمی شوند، به شدت احساس عصبانیت، خشم و عصبانیت، ناامیدی، بی حوصلگی می کند.

کودک شاد: احساس می کند دوست داشتنی، راضی، متصل، راضی، برآورده شده، محافظت شده، پذیرفته شده، ستایش شده است، ارزشمند است، پرورش یافته، هدایت شده است، قابل درک است، معتبر است، اعتماد به نفس دارد، شایسته است، به طور مناسب مستقل یا متکی به خود، ایمن، انعطاف پذیر، قوی، در کنترل، سازگار، شامل، خوش بینانه،

حالت های مقابله ناسازگار

تسلیم کننده سازگار: به دلیل ترس از درگیری یا طرد شدن، به شیوه ای منفعل، مطیع، مطیع، تأیید جو یا خود تحقیرکننده در اطراف دیگران عمل می کند. سوء استفاده و/یا رفتار بد را تحمل می کند. نیازها یا خواسته های سالم را به دیگران بیان نمی کند. افراد را انتخاب می کند یا درگیر رفتارهای دیگری می شود که مستقیماً الگوی طرحواره محور خودشکوفایی را حفظ می کند.

محافظ جدا: نیازها و احساسات را قطع می کند. از نظر عاطفی از مردم جدا می شود و کمک آنها را رد می کند. احساس می کند گوشه گیر، فضای خالی، حواس پرت، قطع ارتباط، بی شخصیت، خالی یا بی حوصله است. فعالیت های منحرف کننده، خودآرام کننده یا خود تحریک کننده را به صورت اجباری یا بیش از حد دنبال می کند. ممکن است برای جلوگیری از سرمایه گذاری روی افراد یا فعالیت ها، موضع بدبینانه، دوری یا بدبینانه اتخاذ کند.

بیش از حد جبران کننده: احساس می کند و رفتاری بی اندازه بزرگ، پرخاشگر، مسلط، رقابتی، متکبر، مغرور، تحقیرکننده، بی ارزش، بیش از حد کنترل، کنترل کننده، سرکش، دستکاری، استثمارگر، توجه جویانه یا موقعیت جویی دارد. این احساسات یا رفتارها در اصل باید برای جبران یا ارضای نیازهای اصلی برآورده نشده ایجاد شده باشند.

حالت های مقابله ناسازگار

حالت های ناسازگار والدین

والد تنبیهی: احساس می کند که خود یا دیگران مستحق تنبیه یا سرزنش هستند و اغلب بر اساس این احساسات با سرزنش، تنبیه یا توهین به خود (مانند خودزنی) یا دیگران عمل می کنند. این حالت به سبکی که قوانین با آن اجرا می شوند اشاره دارد تا ماهیت قوانین.

والد خواستار: احساس می‌کند که راه «درست» بودن، کامل بودن یا رسیدن به سطح بسیار بالا، مرتب نگه داشتن همه چیز، تلاش برای کسب مقام بالا، فروتنی، اولویت دادن به نیازهای دیگران بر نیازهای خود یا به نیازهای خود است. کارآمد باشید یا از اتلاف وقت جلوگیری کنید. یا فرد احساس می کند که ابراز احساسات یا اقدام خود به خود اشتباه است. این حالت به ماهیت استانداردهای بالای داخلی و قوانین سختگیرانه اشاره دارد، نه به سبکی که این قوانین با آن اجرا می شوند.

حالت بزرگسال سالم

بزرگسال سالم: حالت کودک آسیب پذیر را پرورش می دهد، تایید می کند و تایید می کند. محدودیت هایی را برای حالت های کودک عصبانی و تکانشی تعیین می کند. حالت کودک سالم را ترویج و حمایت می کند. مبارزه می کند و در نهایت جایگزین حالت های مقابله ناسازگار می شود. خنثی می کند یا حالت های ناسازگار والدین را تعدیل می کند. این حالت همچنین عملکردهای مناسب بزرگسالان مانند کار کردن، فرزندپروری، مسئولیت پذیری و تعهد را انجام می دهد. فعالیت های لذت بخش بزرگسالان مانند علایق جنسی، فکری، زیبایی شناختی و فرهنگی را دنبال می کند. حفظ سلامت؛ و فعالیت های ورزشی

چه کسانی از طرحواره درمانی سود می برند؟

طرحواره درمانی برای کسانی که مشکلات ریشه ای عمیقی دارند که به مشکلات دلبستگی یا ترومای گذشته مربوط می شود مفید است.

درمان اختلالات روانشناختیدرمان اختلالات هیجانیروانپزشکیروانکاویسلامت روان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − 2 =