عکس های کلینیک رویا

ویدیو های کلینیک رویا

ثبات کلام در فرزندپروری از زبان “ لیورا سعید ”

✨کلینیک روانشناسی، روانپزشکی و مشاوره رویا ✨

مشاوره تحصیلی از زبان “ آریا بابایی ”

✨کلینیک روانشناسی، روانپزشکی و مشاوره رویا ✨

برشی از جلسه گروه درمانی با موضوع روابط عاطفی و عشق “ با حضور دکتر رویا نوری ”

✨کلینیک روانشناسی رویا ✨ مرداد ماه ۹۹

درمان دارویی اختلالات روانشناختی با “ دکتر سعید محسنی توکلی ”

✨کلینیک روانشناسی، روانپزشکی و مشاوره رویا ✨

از کرونا نترسید و به سلامت روان خود اهمیت دهید

✨کلینیک مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی رویا✨

رابطه جدید پس از جدایی با “دکتر رویا نوری”

✨کلینیک مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی رویا✨

قسمتی از جلسه نوروفیدبک

✨کلینیک مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی رویا✨

مهارت گوش دادن با “دکتر رویا نوری”

✨کلینیک مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی رویا✨

روانشناسی کودک و نوجوان با “صفیه عبدالحسین دخت”

✨کلینیک مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی رویا✨