جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

عکس های کلینیک رویا

ویدیو های کلینیک رویا

ثبات کلام در فرزندپروری از زبان “ لیورا سعید ”

✨کلینیک روانشناسی، روانپزشکی و مشاوره رویا ✨

مشاوره تحصیلی از زبان “ آریا بابایی ”

✨کلینیک روانشناسی، روانپزشکی و مشاوره رویا ✨

برشی از جلسه گروه درمانی با موضوع روابط عاطفی و عشق “ با حضور دکتر رویا نوری ”

✨کلینیک روانشناسی رویا ✨ مرداد ماه ۹۹

درمان دارویی اختلالات روانشناختی با “ دکتر سعید محسنی توکلی ”

✨کلینیک روانشناسی، روانپزشکی و مشاوره رویا ✨

از کرونا نترسید و به سلامت روان خود اهمیت دهید

✨کلینیک مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی رویا✨

رابطه جدید پس از جدایی با “دکتر رویا نوری”

✨کلینیک مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی رویا✨

قسمتی از جلسه نوروفیدبک

✨کلینیک مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی رویا✨

مهارت گوش دادن با “دکتر رویا نوری”

✨کلینیک مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی رویا✨

دل‌گرفتگی چیست؟ از زبان “دکتر رویا نوری”

✨کلینیک مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی رویا✨

نوروفیدبک چیست؟ از زبان “دکتر یاسمین نکونام”

✨کلینیک مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی رویا✨

مسئولیت‌پذیری فرزندان از زبان “لیورا سعید”

✨کلینیک مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی رویا✨

درمان دارویی اختلالات روانشناختی از زبان “دکتر سعید محسنی توکلی”

✨کلینیک مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی رویا✨

در جلسات نوروفیدبک چه می‌گذرد از زبان  “خانم یاسمین نکونام”

✨کلینیک مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی رویا✨

آشنایی با  “خانم دکتر مهناز یزدانفر”

✨کلینیک مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی رویا✨

ویژگی شخصیت کمال‌گرا با  “خانم دکتر رویا نوری”

✨کلینیک مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی رویا✨

فرزندپروری از زبان  “خانم دکتر مرجان سادات مومنی”

✨کلینیک مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی رویا✨