عکس های کارگاه های کلینیک رویا

ویدیو های کارگاه های کلییک رویا

برشی از جلسه گروه درمانی با موضوع روابط عاطفی و عشق “ با حضور دکتر رویا نوری ”

✨کلینیک روانشناسی رویا ✨ مرداد ماه ۹۹