کلینیک رویا

Team

محمد رضا مبصری

گفتار درمانگر دارای شماره نظام پزشکی گ-3659 فارغ التحصیل گفتار درمانی از دانشگاه ایران، کارشناسی گفتار درمانی کارشناس ارشد روانشناسی ...

دکتر سالومه سخا

دکتری تخصصی روان شناسی کودکان استثنایی فوق لیسانس روان شناسی کودکان استثنایی لیسانس روان شناسی کودکان استثنایی دارای پروانه تخصصی ...

ژیلا صادقی

روان درمانگر تحلیلی داراي پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روان شناسي و مشاوره کشور عضو سازمان نظام روان شناسی ...

شیرین کوماسی جودکی

روانشناس و درمانگر اختلالات جنسی دارای پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی ...

نگین مشهدی محمد عباباف

مدیر روابط عمومی کلینیک روانشناسی رویا دانش‌آموخته‌ی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران حیطه‌های فعالیت در کلینیک رویا: توسعه و ویرایش ...
فریبا میرزایی

فریبا میرزایی

نوروتراپیست دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی عضو سازمان نظام روانشناسی مقاطع تحصیلی : کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی کارشناسی ...
حسنا حسینی

حسنا سادات حسینی

مدیر داخلی کلینیک روانشناسی و روانپزشکی رویا دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مهندسی اپتیک و لیزر دارای 4 سال سابقه کار ...
دکتر معصومه ترابی

دکتر معصومه ترابی

روانشناس داراي پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روان شناسي و مشاوره کشور به شماره 1418332 عضو سازمان نظام روان ...
دکتر مهناز یزدانفر

دکتر ﻣﻬﻨﺎز ﯾﺰداﻧﻔﺮ

دکتری روانشناسی ﻋﻤﻮمی از داﻧﺸگاه آزاد اﺳﻼمی ﺧﻮراﺳگان اﺻﻔﻬﺎن کارﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ روانشناسی ﻋﻤﻮمی ازداﻧﺸگاه پیام ﻧﻮر کارﺷﻨﺎسی ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿتی آﻣﻮزش ...