کلینیک رویا
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

Team

دکتر اعظم مدحی

دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران” عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری ...

مرضیه شاهرخی آزاد

دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران سوابق تحصیلی ...

معصومه علی میرزایی

دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره عضو سازمان نظام روانشناسی سوابق تحصیلی کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی از ...

دکتر فرزانه باکتریا

داراي پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روان شناسي و مشاوره عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره سوابق تحصیلی: دکترای ...

محمد رضا مبصری

گفتار درمانگر دارای شماره نظام پزشکی گ-3659 فارغ التحصیل گفتار درمانی از دانشگاه ایران، کارشناسی گفتار درمانی کارشناس ارشد روانشناسی ...

دکتر سالومه سخا

دکتری تخصصی روان شناسی کودکان استثنایی فوق لیسانس روان شناسی کودکان استثنایی لیسانس روان شناسی کودکان استثنایی دارای پروانه تخصصی ...

ژیلا صادقی

روان درمانگر تحلیلی داراي پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روان شناسي و مشاوره کشور عضو سازمان نظام روان شناسی ...

شیرین کوماسی جودکی

روانشناس و درمانگر اختلالات جنسی دارای پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی ...

نگین مشهدی محمد عباباف

مدیر روابط عمومی کلینیک روانشناسی رویا دانش‌آموخته‌ی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران حیطه‌های فعالیت در کلینیک رویا: توسعه و ویرایش ...
فریبا میرزایی

فریبا میرزایی

نوروتراپیست دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی عضو سازمان نظام روانشناسی مقاطع تحصیلی : کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی کارشناسی ...