کلینیک رویا
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

سوابق تحصیلی :

 • دارای دانشنامه تخصصی اعصاب و روان ( روانپزشکی ) از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکترای پزشکی حرفه ای عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 1381

سوابق آموزشی و پژوهشی:

 • دانشنامه تخصصی اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی تهران 1388
 • شرکت در دوره تکمیلی آموزشی هیپنوتیزم مقدماتی و پیشرفته انجمن علمی هیپنوتیزم ایران1392-1391
 • شرکت در دوره تکمیلی آموزشی طب سوزنی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران1393
 • دارای گواهینامه هیپنوتیزم پیشرفته
 • دارای گواهینامه طب سوزنی

سوابق حرفه ای :

 • مسئول واحد درمان سوئ مصرف مواد کلینیک منطقه 8 شهرداری تهران 1390-1391
 • مسئول فنی مرکز جامع توانبخشی و اعصاب وروان آرمان حیات 1391-1392
 • روانپزشک و روان درمانگر مراکز درمانی دانشگاه تهران و مرکزی فرهنگیان
 • عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران
 • مسئول واحد سوئ مصرف مواد