کلینیک رویا

لیورا سعید

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و دارای مجوز رسمی از آن سازمان از سال 1386
 • سابقه کار در زمینه درمان و آموزش کودکان و نوجوانان از سال 1381 تاکنون

 سوابق تحصیلی

 • کارشناسی روانشناسی عمومی- رتبه ممتاز
 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی- رتبه ممتاز

سوابق مشاوره و درمان

 • مشاوره و درمان اختلالات هیجانی و رفتاری کودکان و نوجوانان در مراکز مشاوره وابسته به سازمان نظام روانشناسی از سال 1381
 • مشاوره فردی و برگزاری جلسات آموزشی برای دانش آموزان، والدین و معلمان در مجتمع ها و مدارس دخترانه و پسرانه از سال 1381 تا 1392
 • مشاوره و برگزاری جلسات آموزش خانواده در زمینه فرزند پروری در مهدهای کودک وابسته به سازمان بهزیستی از سال  83 تا 1392
 • مشاوره، روان درمانی و خانواده درمانی کودکان و نوجوانان در مراکز مشاوره وابسته به سازمان بهزیستی از سال 1395

حیطه های تخصصی مشاوره و درمان کودکان و نوجوانان

 • اضطراب
 • پرخاشگری
 • افسردگی
 • وسواس
 • نافرمانی مقابله ای
 • بیش فعالی همراه با نقص توجه
 • جدایی والدین
 • سوگ
 • استرس پس از سانحه
 • ترس های خاص
 • ناتوانی یادگیری
 • سوء استفاده جنسی
 • برنامه ریزی تحصیلی

سوابق آموزش و تدریس

 • تدریس در دانشگاه پیام نور از سال 1387 تا سال 1390
 • تشکیل کارگاه های آموزشی بزرگسالان در خانه های سلامت و سراهای محله در مناطق 6 و 11 شهرداری تهران از سال 1388
 • آموزش مهارت های زندگی به کودکان در مهدهای کودک و مراکز مشاوره از سال 1397

روان سنجی

 • اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون های هوشی، شخصیتی و تشخیصی کودکان و بزرگسالان از جمله بینه، وکسلر، MCMI, NEO, MMPI,CAT – از سال1381