این پرسشنامه به شما می گوید کمال گرا هستید یا نه؛ و اگر هستید چقدر؟

🔸پرسشنامه معیارهای سختگیرانه؛

🔹راهنما: هر کدام از 10 جمله زیر را بخوانید و ببینید كدام يك از هر ٦ گزينه در مورد هر جمله راجع به شما درست است؟

(منبع پرسشنامه: کتاب «زندگی خود را دوباره بیافرینید» جفری یانگ)

🔻١. همیشه باید رتبه اول باشم. باید در بیشتر کارها بهترین باشم.

کاملا غلط (1)
تقریبا غلط (2)
بیشتر درست است تا غلط (3)
اندکی درست (4)
تقریبا درست (5)
کاملا درست (6)

🔻٢. کمتر کاری مورد رضایت و قبول من قرار می گیرد.

کاملا غلط (1)
تقریبا غلط (2)
بیشتر درست است تا غلط (3)
اندکی درست (4)
تقریبا درست (5)
کاملا درست (6)

🔻٣. هر کاری را باید طبق نظم خاص خودم و در حد عالی انجام دهم.

کاملا غلط (1)
تقریبا غلط (2)
بیشتر درست است تا غلط (3)
اندکی درست (4)
تقریبا درست (5)
کاملا درست (6)

🔻٤. باید از وقت هایم بهترین استفاده را ببرم.

کاملا غلط (1)
تقریبا غلط (2)
بیشتر درست است تا غلط (3)
اندکی درست (4)
تقریبا درست (5)
کاملا درست (6)

🔻۵. چنان مشغول کار هستم که فرصتی برای استراحت و آرامش ندارم.

کاملا غلط (1)
تقریبا غلط (2)
بیشتر درست است تا غلط (3)
اندکی درست (4)
تقریبا درست (5)
کاملا درست (6)

🔻۶. به دلیل این که تمام فکر و ذهنم سخت به کار مشغول است از روابطم با دیگران غافل شده ام.

کاملا غلط (1)
تقریبا غلط (2)
بیشتر درست است تا غلط (3)
اندکی درست (4)
تقریبا درست (5)
کاملا درست (6)

🔻۷. به دلیل این که به شدت تحت فشار زمان و استرس هستم، سلامتی من به خطر افتاده است.

کاملا غلط (1)
تقریبا غلط (2)
بیشتر درست است تا غلط (3)
اندکی درست (4)
تقریبا درست (5)
کاملا درست (6)

🔻۸. اگر اشتباه کنم، لایق بدترین انتقادها هستم.

کاملا غلط (1)
تقریبا غلط (2)
بیشتر درست است تا غلط (3)
اندکی درست (4)
تقریبا درست (5)
کاملا درست (6)

🔻۹. سخت رقابت گرا و اهل چشم و هم چشمی هستم.

کاملا غلط (1)
تقریبا غلط (2)
بیشتر درست است تا غلط (3)
اندکی درست (4)
تقریبا درست (5)
کاملا درست (6)

🔻۱۰. ثروت و منزلت اجتماعی برای من بی نهایت مهم است.

کاملا غلط (1)
تقریبا غلط (2)
بیشتر درست است تا غلط (3)
اندکی درست (4)
تقریبا درست (5)
کاملا درست (6)

⭕ نتیجه پرسشنامه 👇

☘ نمره هایی را که گرفته اید، با هم جمع بزنید و ببینید در کدام دسته هستید؟

10 تا 19 👈🏻 شما اصلا کمال گرا نیستید.

20 تا 29 👈🏻 ممکن است رگه های کوچکی از کمال گرایی در شما باشد اما چندان مهم نیست.

30 تا 39 👈🏻 اين ميزان کمال گرایی می تواند مشکلاتی برای زندگی شما به وجود بیاورد.

40 تا 49 👈🏻 شما کمال گرایی زیادی دارید.

50 تا 60 👈🏻 شما کمال گرایی شدیدی دارید و حتما برای رفع این شدت از کمال گرایی به یک روان درمانگر احتیاج دارید.