سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد: رشته روانشناسی، گرایش عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی
کاندیدای دکتری روانشناسی دانشگاه الزهرا

سوابق حرفه ای و مهارت ها:

فعال به عنوان روان درمانگر تحلیلی
فعالیت در کمیسیون ارزیابی و تشخیص کودک و بزرگسال (به مدت 3 سال)
فعالیت در بخش سنجش و آزمون های تشخیصی (به مدت 4 سال)

شرکت در دوره ی آموزش مصاحبه تشخیصی؛ سال 1392
شرکت در دوره های اول (1388) و دوم (1395) و سوم (1398) کنگره ی روانکاوی و روان درمانی در ایران
تحت آموزش روان درمانی تحلیلی (به مدت 3 سال به طور مستمر): دوره های آموزش تکنیک، تئوری، مکاتب روان درمانی،…
کاندیدای دوره پیشرفته آموزش روان درمانی تحلیلی در مرکز مطالعات روانکاوی
تحت آموزش گروه درمانی تحلیلی در بیمارستان روزبه از 1395 تا 1396 (تحت نظارت آقای دکتر صنعتی)
تحت درمان و تحلیل فردی از سال 1390 به طور مستمر تا زمان حال

عضویت در سازمان نظام روانشناسی ایران با شماره نظام 13281 از سال 1394
عضویت در انجمن روانشناسی ایران با شماره عضویت 8484 از سال 1389
عضویت در انستیتو روانکاوی تهران از سال 1389

عضویت در مرکز مطالعات روانکاوی ایران از سال 1395

سوابق پژوهشی:

صفائیان، الهه؛ علیزاده، حمید؛ فرخی، نورعلی. (1396). پيش بيني كنش اجرايي برنامه ريزي و خودمهارگري در كودكان داراي اختلال كمبود توجه/ فزون كنشي بر اساس سبك هاي والدگري، نشریه علوم روانشناختی، 63.
صفائیان، الهه؛ خدابخش، روشنک. مقایسه سبک های دفاعی و عاطفه خودآگاه شرم و گناه در انواع خودشیفتگی و مقایسه با افراد عادی، در دست چاپ.
صفائیان، الهه؛ پیوسته گر، مهرانگیز. مقایسه انواع خودشیفتگی و عاطفه خودآگاه شرم و گناه در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های تهران، در دست چاپ.